LIÊN HỆ - Xã Cam Thủy - Cam Lộ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024)

ĐẢNG UỶ XÃ : Tầng 2
 • Số điện thoại: 
 • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Trần Vũ Minh HUV, BT Đảng ủy 0917333799 tranvuminh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Vỹ PBT, CT HĐND xã 0914567126 nguyenvanvy@quangtri.gov.vn
Lê Nhật Tiên PBT, CT HĐND xã 0914472979 lenhattien@quangtri.gov.vn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ : Tầng 1
 • Số điện thoại: 
 • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thế Vỹ PBT, CT HĐND xã 0914567126 nguyenvanvy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn PCT HĐND xã 0919345225 nguyenthanhtuanb@quangtri.gov.vn
UỶ BAN NHÂN DÂN : Tầng 1
 • Số điện thoại: 
 • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Nhật Tiên PBT, CT UBND xã 0914472979 lenhattien@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Tú Phó Chủ tịch UBND 0972475197 vothanhtu@quangtri.gov.vn
ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI : Tầng 2
 • Số điện thoại: 
 • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch UBMTTQVN 0968454645 nguyenthithanhthuy7@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Chủ tịch Hội Nông dân 0379983457 nguyenthanh2@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp PN 0912651744 lethiha2@quangtri.gov.vn
Trần Lê Hiền Chủ tịch Hội CCB 0962616559 tranlehien@quangtri.gov.vn
CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN : Tầng 1
 • Số điện thoại: 
 • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Trần Mạnh Hùng CHT BCHQS xã 0976529656 lythanhthanh@quangtri.gov.vn
Trần Thiện Công chức VHXH 0947736557 hoangthibichha@quangtri.gov.vn
Hoàng Tâm Trung Công chức VHXH 0943029339 nguyenthihieu@quangtri.gov.vn
Hồ Quang Long Công chức VP-TK 0982555469 buithithanhcung@quangtri.gov.vn
Trần Thái Phúc Công chức Tư pháp 0947557227 trinhdangdiem@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Ánh Công chức Tư pháp 0915026566 phamtue@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Công chức Địa chính 0942269234 dangduyhoan@quangtri.gov.vn
Lê Phước Minh Công chức VP-TK 0931955345 hotrongdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thủy Công chức Kế toán 0947315727 nguyenthianhty@quangtri.gov.vn
LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM THUỶ

 • Địa chỉ: Đường R2HM+MVW, xã Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị
 • Số điện thoại: 0533.828373
 • Email: ubndxacamthuy@quangtri.gov.vn
 • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ