Nông thôn mới - Xã Cam Thủy - Cam Lộ

Chào mừng đến với trang cổng thông tin điện tử xã Cam Thủy

Nông thôn mới

HỘI LHPN XÃ CAM THỦY VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hội phụ nữ xã với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc thực hiện kế hoạch 38-KH/HU của huyện ủy, Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Đảng ủy về "Nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng...

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 51

Tổng lượt truy cập: 16.771

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM THUỶ

  • Địa chỉ: Đường R2HM+MVW, xã Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0533.828373
  • Email: ubndxacamthuy@quangtri.gov.vn
  • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ